Patron

"Nie ma dzieci - są ludzie" - w tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne patrona naszego żłobka - Janusza Korczaka .


Janusz Korczak urodził się 22 lipca 1878r.w Warszawie. Był z zawodu lekarzem, pedagogiem, lecz z powołania wychowawcą. Zasłynął również jako autor wielu książek dla dzieci i dorosłych. Jednak to właśnie powołanie pedagogiczne ogarnęło całe jego życie, całą jego osobowość .
Janusz Korczak nie założył własnego domu, ponieważ jak wyznał - "wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie". Decyzji tej był wierny do tragicznej śmierci z wychowankami w hitlerowskim obozie zagłady w 1942 roku. Współcześni przypisują Januszowi Korczakowi tytuł Obrońcy Praw Dziecka, bowiem apelował do wychowawców by zatroszczyli się o podstawowe prawa dzieci, których on sam jest autorem. Janusz Korczak podkreślał, iż miłość pedagogiczna powinna być głównym wyznacznikiem postawy zawodowej wychowawcy czy nauczyciela. Uważał, że najlepszy wychowawca to wychowawca autentyczny odznaczający się wysokim poziomem samowiedzy. Janusz Korczak nadal uczy. Mówi, jak kochać dziecko, co to autonomia i prawa dziecka. Wskazuje, jak dążyć w wychowaniu do tolerancji, dialogu, samorządności, demokracji. Są to żywe, pulsujące kategorie, do których trzeba powracać, by je poznawać, na nowo odczytywać, realizować. Są to zadania, które po Korczaku odziedziczył nasz XXI wiek.