Żłobek Roku 2019

Łódź 03-04.10.2019r.
„Bo jakie będą początki, takie będzie wszystko”.

Pod takim hasłem rozpoczęła się II Ogólnopolska Konferencja Żłobki i Kluby Dziecięce, która tym razem miała miejsce w Łodzi. Konferencja została objęta patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W tak prestiżowym wydarzeniu miały przyjemność uczestniczyć: Pani Agnieszka Jastrzębska dyrektor żłobka oraz pani Urszula Jaworska – opiekunka dziecięca. Na dwudniową konferencję zostali zaproszeni prelegenci i goście: z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Straży Pożarnej, psychologowie, prawnicy, trenerzy z obszaru metod wspierania dziecka oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
Pierwszy dzień wykładów zakończył się Galą wieczorną, połączoną z wręczeniem nagród w kategorii „ŻŁOBEK ROKU 2019” i „KLUB DZIECIĘCY ROKU 2019”.
Bardzo miłą niespodzianką było otrzymanie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie, w którym wzięliśmy udział. Konkurs został ustanowiony przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, które było jednocześnie jego organizatorem.
W konkursie mogły wziąć udział żłobki i kluby dziecięce publiczne i niepubliczne z całej Polski, znajdujące się w bazie emp@tia prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Warunkiem uczestnictwa było złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który zawierał szereg szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania placówki:

  • Plan adaptacyjny dzieci (jak długo trwa?, jak przebiega proces adaptacji?)
  • Posiłki (proszę podać: przykładowe, jednodniowe menu, możliwość żywienia wg. wskazań lekarskich, jak wygląda kwestia karmienia i przechowywania mleka dzieci karmionych piersią)
  • Program dydaktyczno-wychowawczy (zajęcia plastyczne, ruchowe, ekologiczne, sensoryczne, rozwijające mowę, spotkania z teatrem i z muzyką, zabawy z językiem obcym, nauka empatii, tolerancji, cierpliwości i umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwój indywidualnych umiejętności dzieci, itp.)
  • Zabawa i odpoczynek (pomieszczenia, zabezpieczenia w salach, zabawy i zabawki, rodzaje zabaw w grupach, zaplecze ogrodowe - plac zabaw, sypialnie-wyposażenie, przygotowanie do leżakowania)
  • Kreatywność i innowacyjność opiekunów (warsztat pracy wychowawcy, stosowane metody pracy z dziećmi, wdrożone pomysły, programy, udział w kursach, szkoleniach i wykładach pogłębiających posiadaną wiedzę)
  • Dodatkowe udogodnienia (np. monitoring dla rodziców, opieka pielęgniarska, logopedyczna, psychologiczna itp.)
  • Syntetyczna prezentacja żłobka, która wykorzystana zostanie do publikacji pokonkursowych (1400-1800 znaków)
  • Opis warunków sanitarno – higienicznych .

Udział w drugim etapie Konkursu wzięły Żłobki i Kluby Dziecięce, które w pierwszym etapie uzyskały największą liczbę punktów przyznaną przez Kapitułę Konkursu.
Do drugiego etapu kadra przygotowała prezentację multimedialną, obrazującą funkcjonowanie naszego żłobka.

„KLUBEM ROKU 2019” został Klub POMELO z Warszawy. I miejsce i tytuł „ŻŁOBEK ROKU 2019” zdobył Integracyjny Żłobek Miejski „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich. Cieszymy się, że Gminny Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym zyskał uznanie kapituły konkursowej i spośród wielu placówek konkurujących do miana „ŻŁOBKA ROKU 2019” otrzymał wyróżnienie i Voucher na 500zł przeznaczony na szkolenia i eventy organizowane przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.