Patron

 

Matka Anna Kaworek została patronką Gminnego Żłobka w Łężanach na mocy uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 roku.

„Zabrzmiało Miejsce Piastowe dziecięcym śmiechem,
zakwitły kwiaty wesołych zabaw, a „dom” napełnił się miłością,
w każdym zakątku gościła radość”.
(Z piosenki, sł. ks. Rafał Kamiński)

Matka Anna Kaworek (1872-1936) jest współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Michalitek. To dzięki jej ofiarności i heroicznej nadziei, siostry wytrwały w służbie najuboższym, wybudowały klasztor w Miejscu Piastowym i doczekały się zatwierdzenia Zgromadzenia.
Matka Anna Kaworek utwierdzała siostry w przekonaniu, że miłości bliźniego można się uczyć poprzez wzajemną pomoc, współpracę, otwarcie na potrzeby i talenty innych.
Wyniesione z domu rodzinnego uspołecznienie, altruizm, pomoc drugiemu człowiekowi stanowiły istotny motyw i cel wyboru życia zakonnego. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży opuszczonej stały się kolejnym i głównym zadaniem całego Jej życia.
W 1901 roku dzięki staraniom Matki Założycielki siostry otworzyły ochronkę dla małych dzieci w Miejscu Piastowym. Przyjmowały do niej sieroty, a także córki miejscowych gospodarzy na naukę koronkarstwa, krawiectwa i wyrobu guzików.
Serce Matki Anny płonęło ogniem miłości do dzieci biednych i potrzebujących. Wiernie trwała we wszystkich postanowieniach pomimo wszelkich przeciwności losu. Uważała, że wszystkie wielkie wychowawcze cele: wartości ewangeliczne, patriotyczne, poszanowanie tradycji, tożsamości narodowej i szacunku do drugiej osoby trzeba wpajać od lat najmłodszych oraz należy realizować je na miarę wieku i możliwości dzieci, a zatem w łączności z zabawą i w klimacie serdecznej miłości.
„Była łagodna, ale stanowcza. Dla każdego miała słowa pociechy i zachęty, w całej pełni umiała przemówić, rozweselić, w strapieniu pocieszyć i była naprawdę troskliwą, a zarazem kochaną Matką”

s. M. Mikulska